Haus Petra

  • Pension
  • Bed & Breakfast
  • Groepsaccommodatie

.

Privacyverklaring

Haus Petra, gevestigd aan Hinter der Hardt 11, 59955 Winterberg-Züschen (Duitsland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  https://www.hauspetra.nl   Hinter der Hardt 11, 59955 Winterberg-Züschen (Duitsland) +49(0)2981-9252738

Persoonsgegevens die wij verwerken

Haus Petra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Nationaliteit
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie per brief, app, email, telefonisch en/of via andere website´s
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer (IBAN & BIC nr)
• Dag van aankomst en dag van vertrek
• Handtekening

Haus Petra  is niet verantwoordelijk voor andere website´s waar wij bijvoorbeeld op adverterenen, alwaar u uw gegevens invuld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hauspetra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Haus Petra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen/ aanpassingen van onze diensten en producten
• Haus Petra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en gegevens voor de verplichte afdracht van de Kurtaxe kaart.

Geautomatiseerde besluitvorming

Haus Petra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haus Petra) tussen zit.

Haus Petra plaatst geen (email) adressen en telefefoonnummers op zijn website, van bijvoorbeeld gasten die een verblijf hebben gehad in Haus Petra en een bericht achterlaten in het gastenboek ook al heeft de gast het zelf ingevuld. (inzendingen worden hierop eerst gecontroleerd en betreffende wordt onzichtbaar gemaakt/ verwijdert, dan pas wordt het bericht geplaatst)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Haus Petra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de: persoonsgegevens, datum aankomst en datum vertrek van uw verblijf, aantal personen , daarvan aantal volwassenen en aantal kinderen onder de 16 jaar. Volgens de Duitse wet zijn wij verplicht deze gegevens tot 1 jaar na uw verblijft te bewaren.

Houd u rekening met de Wetten van het land (bijv. het Duits Meldegesetz) waarin Haus Petra gevestigt is. – Hieronder vereenvoudigd weergegeven ivm de gegevens voor de Kurtaxe: “Wij zijn verplicht volgens de Duitse wet uw gegevens tot 1 jaar na uw verblijf te bewaren, daarna is Haus Petra verplicht binnen 1 maand uw gegevens te verwijderen/te vernietigen”. –  De Duitse belastingdienst, die ook verscheidene gegevens verlangt, hanteert een langere bewaartermijn.  – Heeft u wel contact met HausPetra gehad, maar geen verblijf gehad en is er geen betaling gedaan én is er geen retourstorting gedaan, dan kunnen en worden uw gegevens, telefonisch en/of per email verkregen, verwijdert. (reserveringen/boekingen en direkte annuleringen zijn hiervan uitgesloten).

Delen van persoonsgegevens met derden

Haus Petra verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haus Petra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Haus Petra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haus Petra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hauspetra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. (verwijderen van uw gegevens kunnen en mogen wij niet als de Duitse wetgeving dit niet toelaat).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Haus Petra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hauspetra.nl

Wij adverteren op verschillende website´s   –   deze websites hebben een eigen privacyverklaring